Τη σημερινή εποχή, τα αισθήματα αυτοαμφισβήτης τείνουν να αυξάνονται. Ένας από τους λόγους, είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καθιστούν πολύ εύκολη τη σύγκριση των ικανοτήτων ενός προσώπου με τις ικανότητες κάποιου άλλου. Όλη αυτή η αμφισβήτηση του εαυτού αλλά και το αίσθημα ανικανότητας, εμπεριέχονται στα συμπτώματα μιας αντίδρασης σε συγκεκριμένες καταστάσεις, που ονομάζεται ως «το σύνδρομο του απατεώνα».